Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit The Daily Photo iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Tenzij uitdrukkelijk vermeld is al het eventueel aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. The Daily Photo neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en eventueel zijn geplaatst op deze site. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Foto’s en Privacy
Op alle foto’s en afbeeldingen van deze website berust copyright. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan The Daily Photo dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Daily Photo dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail. Er is getracht de privacy van personen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat uw privacy op deze site toch geschonden wordt, neem dan contact op met The Daily Photo.

Artikelen
Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de The Daily Photo of overeen te komen met de werkelijkheid.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@thedailyphoto.nl
T H E 
D A I L Y 
P H O T O